Current Vacancies

Below you will find positions we are looking to fill within the charity.

 

 

Joining the I N UK Board of Trustees 

If you would like further information, please  contact us.


Wales Co-ordinator

Infertility Network UK works to ensure that everyone affected by fertility issues receives the advice, support and information that they need.

SALARY: £9,775 working 17.5 hours per week

Location: Cardiff – working from home with occasional country wide travel

For an application pack, please email: andrewcoutts@infertilitynetworkuk.com

Closing date: 5.00pm – Friday 25th September


Download Wales Co-ordinator: Job Description          Person Specification


Cydgysylltydd Cymru

Mae Rhwydwaith Anffrwythlondeb y DU yn gweithio i sicrhau bod y rheiny sydd â phroblemau ffrwythlondeb yn cael y cyngor, y gefnogaeth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt.

CYFLOG: £9,775 17.5 awr yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Lleoliad: Caerdydd – gweithio o’r cartref a bydd gofyn teithio bob hyn a hyn

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i: andrewcoutts@infertilitynetworkuk.com

Dyddiad cau: 5.00pm ar 25 Medi 2015